Quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ cho gia tăng mức lãi suất ngắn hạn

New York: Như những dự đoán, trong hôm thứ tư ngày 16 tháng 4, quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ cho gia tăng mức lãi suất ngắn hạn ( short  term interest) thêm 0.25 phần trăm, và đây là lần gia tăng mức lãi suất căn bản thứ ba  kể từ tháng chạp năm ngoái 2016.

Mức lãi suất của quỹ liên bang  gia tăng từ 1  phần trăm cho đến 1.25 phần trăm.

Trong cuộc họp báo, bà  Janet Yellen, chủ tịch quỹ

Dự Trữ Liên Bang cho là số công ăn việc làm ở Mỹ gia tăng,trong khi mức lạm phát vẫn ở dưới mức 2 phần trăm.

Cũng theo bà thống đốc thì nền kinh tế Mỹ đã tiến triển mạnh, với số hàng hóa xuất cảng gia tăng, và bà tiên đoán là nền kinh tế  Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo đà phát triển trong những năm sắp tới.

Bà thống đốc cũng cho biết là sẽ có thêm 1 lần gia tăng mức lãi suất căn bản trong năm nay, nhưng không cho biết lúc nào?

Theo nhận xét của các chuyên gia tài chánh thì trong hai năm tới 2018 và 2019, quỹ Dự Trữ Liên Bang sẽ còn cho gia tăng mức lãi suất thêm nhiều lần nữa, cho đến mức  3 phần trăm.

 

Tin tức khác...