Quân lực Canada sẽ trông coi trung tâm huấn luyện binh sĩ ở Iraq

Brussels: Trong hôm thứ tư ngày 11 tháng 7, và tại nước Bỉ trong cuộc họp của khối liên minh Bắc ĐạiTây Dương (NATO), thủ tướng Trudeau đã loan báo là quân lực Canada lãnh trách nhiệm trông coi trung tâm huấn luyện mới của khối NATO tại Iraq.
Trung tâm huấn luyện này có nhiệm vụ huấn luyện các binh sĩ cho quân lực Iraq.
Cũng theo thủ tướng Trudeau thì Canada sẽ gửi 250 quân nhân cùng 4 trực thăng cho nhiệm vụ huấn luyện cho binh sĩ tại Iraq, và Canada sẽ nhận lãnh trách nhiệm trong vòng 1 năm.
Thủ tướn Trudeau cũng nói là việc huấn luyện binh sĩ Iraq cũng là một trong những nỗ lực nhằm chống lại những tổ chức cuồng tín ISIS.

Tin tức khác...