Quá nhiều xe tắc xi trong thành phố Moncton

Moncton, New Brunswick: Theo những than phiền của nhiều tài xế tắc xi ở thành phố Moncton, tỉnh bang New Brusnwick trong hôm thứ sáu ngày 10 tháng hai vừa qua, là có quá nhiều tài xế tắc xi được quyền hành nghề ở thành phố  này, và đã khiến nhiều tài xế đã không kiếm đủ lợi tức nuôi sống gia đình.

Theo những thống kê thì số xe tắc xi ở thành phố Moncton đã gia tăng gấp đôi từ năm 2015 sang đến năm 2016: số tài xế có bằng  lái tắc xi gia  tăng từ 159 người  trong năm 2015 lên đến  371 người trong năm 2016, trong khi số xe tắc xi cũng gia tăng từ 127 chiếc trong năm 2015 lên đến 207 chiếc vào năm 2016.

Với số xe và  số tài xế gia tăng, trong khi dân số ở thành phố Moncton cũng chỉ có trên dưới 100 ngàn người, đã khiến các tài xế gặp khó khăn kiếm khách.

Nhiều  tài xế đã cho biết đã phải làm trên 80 tiếng một tuần, để kiếm tiền nuôi gia đình.

Những tài xế có xe  phải chi ra khoảng $500 một tuần cho các chi phí mua bảng số, xăng và  $186 tiền phải trả cho các công ty  đứng trung gian nhận điện thoại của khách hàng (dispatchers) như công ty Air Cab và White Cab.

Tin tức khác...