Phòng chăm sóc đặc biệt ở các bệnh viện Texas không còn chỗ trống.

Austin, Texas: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 27 tháng 6, nhiều bệnh viện tại tiểu bang Texas không còn giường trống cho bệnh nhân COVID-19 tại khu chăm sóc đặc biệt (ICU).
Người ta lo ngại là với số người nhiễm vi rút gia tăng ỏ nhiều tiểu bang Hoa Kỳ gồm cả Texas, vì chính quyền các tiểu bang này đã nới lỏng lệnh đóng cửa quá sớm.
Số ca nhiễm gia tăng ở các tiểu bang Texas và Arizona khiến nhiều phòng chăm sóc đặc biệt ở các bệnh viện sẽ không còn chỗ.
Trung tâm Y khoa tại Texas dự trù không còn giường trong khu chăm sóc đặc biệt và đã thành lập “một phòng chăm sóc đặc biệt COVID” và có thể đối phó với số bệnh nhân gia tăng trong những phòng ICU.
Theo những ước tính thì nếu bệnh nhân bị nhiễm vi rút tiếp tục gia tăng, các bệnh viện ở Texas sẽ không còn giường ở các khu chăm sóc đặc biệt vào ngày 6 tháng 7 sắp đến?

Tin tức khác...