Phần lớn những người Mỹ đã nghĩ là ông Trump có liên hệ với nước Nga

New York: Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý mới đây của hãng thông tấn Reuters thì phần lớn những người Mỹ được hỏi ý kiến đã nghĩ là ông Trump có liên hệ với nước Nga trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, mà ông Trump đã thắng.
Nước Nga hay tổng thống Putin đã không muốn bà Hillary Clinton thắng cử và đã tìm những cách bêu xấu bà này trên mạng, trong thời gian có cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý thì 80 phần trăm những người Mỹ được hỏi ý kiến đã nghĩ là nước Nga đã phối hợp với ban tranh cử của ông Trump, tìm cách hạ bà Clinton trong cuộc tranh cử: tổng thống Trump đã thắng cử trong đường tơ kẽ tóc.
50 phần trăm những người được hỏi ý kiến cũng cho là ông Trump đang tìm cách ngăn cản cuộc điều tra tìm những liên hệ giữa ông và nước Nga.
Công tố đắc biệt Robert Mueller sắp sửa công bố kết quả cuộc điều tra về những liên hệ của nước Nga trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.
48 phần trăm những người được hỏi ý kiến cũng đồng ý là buộc tội (impeach) ông Trump.

Tin tức khác...