Bảo hiểm y tế và cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ

Hoa Thịnh Đốn: Theo nhận định của nhiều chuyên gia thời cuộc thì một trong những chiến lược của đảng Dân Chủ trong cuộc tranh chức tổng thống với đảng Cộng Hòa ở Mỹ là vấn đề bảo hiểm y tế đại chúng.
Các ứng cử viên tranh chức ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ đã đồng ý về một chương trình bảo hiểm y tế đại chúng cho mọi người dân, và chỉ khác là cách thức để đi đến mục đích.
Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của đảng Dân Chủ vừa đệ trình dự luật tại thượng viện, thiết lập một chương trình bảo hiểm y tế do chính quyền liên bang đứng ra đảm trách: tương tự như chương trình bảo hiểm y tế hiện hành ở Canada.
Trong khi đảng Cộng Hòa và tổng thống Trump không đồng ý về việc cung cấp bảo hiểm y tế đại chúng từ chính quyền, vì theo ông Trump là một cách khiến Hoa Kỳ tiến dần vào chủ nghĩa xã hội ( socialism) và sẽ gây tốn kém cho Hoa Kỳ, khiến xứ này sẽ phải gia tăng thuế, và đây cũng là điều mà những người giàu có ở Mỹ không muốn.

Tin tức khác...