Phần lớn những người di dân bất hợp pháp đến Canada trong năm nay là những người Nigeria và đến từ Hoa Kỳ.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 30 tháng 4, thì phần lớn những người di dân bất hợp pháp đến Canada trong những tháng đầu năm nay, là những người Nigeria có chiếu khán của Hoa Kỳ.
Điều này có nghĩa những người di dân bất hợp pháp này đã vượt biên giới Mỹ sang Canada xin tỵ nạn.
Theo ông Hursh Jaswal, của bộ di dân và quốc tịch Canada, thì những người Nigeria này có thể là những người giàu có, đến Hoa Kỳ bằng chiếu khán du lịch, và sau đó đã vượt biên giới sang Canada xin tỵ nạn.
Trong năm ngoái phần lớn những người vượt biên giới qua Canada xin tỵ nạn là những người Haiti.
Người ta tự hỏi, sau những người Haiti, Nigeria.. thì sẽ còn những di dân bất hợp pháp đến Canada từ những quốc gia nào?
Cũng theo các viên chức của bộ di dân, tỵ nạn và quốc tịch thì người ta ước lượng mỗi ngày trong mùa hè sắp đến, sẽ có khoảng 400 người vượt biên giới Mỹ qua tỉnh bang Quebec xin tỵ nạn.

Tin tức khác...