Ontario: Những người lớn tuổi đang được chủng ngừa

Hai khu vực ở tỉnh bang Ontario đã cho chủng ngừa những người lớn tuổi, từ ngày thứ hai 1 tháng 3, nhưng vì số người ghi danh quá đông, những người muốn chủng ngừa đã phải chờ đợi trong việc ghi danh nhiều tiếng đồng hồ.

Tại thành phố Hamilton, những người trên 85 tuổi, nếu trong vòng 6 tháng qua, phải vào bệnh viện vì một lý do nào đó, thì cơ quan y tế các bệnh viện có hồ sơ, và nhân viên y tế sẽ gọi đến nhà , ấn định giờ giấc mà những người lớn tuổi đến địa điểm chủng ngừa.

Những người trên 85 tuổi mà trong 6 tháng qua, không đau yếu gì, thì phải tự lấy hẹn qua mạng internet hay qua điện thoại.

Tại vùng York, bao gồm những thành phố như Richmond Hill, Vaughan, Markham, thì bắt đầu từ ngày thứ Hai 1 tháng 3, những người trên 80 tuổi có quyền ghi tên lấy hẹn.

Tuy nhiên cũng vì có quá đông người đặt hẹn trong ngày thứ Hai, nên nhiều người đã phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ, mà vẫn không ghi tên được.

T.H (theo cp24.com)

Tin tức khác...