Ông Trump đe dọa sẽ đánh thuế xe nhập cảng từ Canada, nếu Canada không bằng lòng ký kết vào một thỏa ước NAFTA có những sửa đổi.

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ tư ngày 29 tháng 8, tổng thống Trump đã đe dọa là nếu Canada không bằng lòng ký kết một thỏa ước tự do mậu dịch có những sửa đổi cho Hoa Kỳ, thì ông ta sẽ cho đánh thuế lên những xe sản xuất từ Canada và nhập cảng vào Mỹ.

Trong ngày thứ ba 28 tháng 8, đã có những thỏa hiệp đạt được giữa Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ trong lãnh vực tự do mậu dịch.
Nguy cơ về sự hủy bỏ thỏa ước NAFTA giữa ba quốc gia ở Bắc Mỹ ngày càng lớn.
Tuy nhiên theo nhiều bình luận gia thì ông Trump không thể một mình hủy bỏ thỏa ước mậu dịch NAFTA, mà còn cần sự đồng ý của quốc hội Mỹ.
Nhiều chuyên gia tiên đoán là người ta không nên để tâm quá đáng với những lời đe dọa của ông Trump, mà kinh nghiệm đã cho thấy qua những lời ông đe dọa đến xứ Bắc Hàn và Kim Jong un.

Tin tức khác...