Ông thợ cắt tóc bị thưa ra tòa nhân quyền về tội không cắt tóc cho một phụ nữ.

Waterloo,Ontario: Theo tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 25 tháng 7, thì một phụ nữ cho biết là bà ta sẽ gửi đơn than phiền đến cơ quan bảo vệ nhân quyền về trường hợp một ông thợ cắt tóc, đã từ chối không cắt tóc cho bà này.
Tuy nhiên theo ông thợ cắt tóc Joe Cignelli ở thành phố Waterloo, tỉnh bang Ontario, thì ông ta chưa bao giờ cắt tóc cho phụ nữ.
Ông Cignelli cũng nói thêm là ông ta lấy vợ 43 năm và cũng chưa bao giờ cắt tóc cho vợ, vì ông ta không cảm thấy thoải mái.
Bà Erica Croft, một người làm nghề uốn tóc cho phụ nữ, đã vào tiệm cắt tóc G&T Barbers, để cắt tóc, nhưng ông Cignelli đã từ chối.
Ông Cignelli cũng nói thêm là ông từ chối cắt tóc cho bà Croft không phải là một chuyện kỳ thị , vì ông ta đã từng từ chối cắt tóc cho nhiều người đàn bà khác.

Tin tức khác...