Ở NƠI PHÍA HOÀNG HÔN

Em sẽ bước về ở nơi phía hoàng hôn

Phía rất xa ánh bình minh và bầu trời thôi không còn le lói

Phía chỉ có tiếng cười trong veo như lời anh đã nói

Ánh mắt cũng trong veo nên sẽ hoá những phép mầu

Em sẽ chẳng còn đắng đót những ngày sau

Bởi ngọt bùi kia đến từ nơi con trẻ

Xóa dấu hờn ghen,đắp bồi yêu nhớ

Và phù sa là những tối đầy trăng

Trăng rất đầy

Em rất thanh

Anh rất say

Đêm rất đượm

Đám trẻ hồn nhiên đếm những viên cuội tròn xoe dưới đáy sông trong veo như ánh mắt

Và ví đó là…một dãy các vì sao

Em sẽ trở về sau một giấc chiêm bao

Vẫn phải bôn ba giữa chợ đời cơm áo

Vẫn phải hờn ghen giữa dòng đời chao đảo

Nhưng em sẽ nhìn anh

Thật lâu

Và bảo:

Vẫn tiếng cười

Vẫn ánh mắt

Trong veo

Bầy trẻ vẫy chào theo
Vẫn reo vui trong sân trường mỗi lần mẹ đón
Tan học về
….
Em lại trở về sau các buổi chợ xa
Giấu ở nơi góc khuất ngã ba đường những bôn ba đấu đá
Dưới ánh hoàng hôn sẽ thôi những điều hối hả
Chỉ có mâm cơm chiều chất đầy rộn rã
Có tiếng cười và ánh mắt
Trong veo…

Em rất thanh
Anh rất say
Đêm rất đượm
Đám trẻ hồn nhiên đếm những viên cuội tròn xoe dưới đáy sông trong veo như ánh mắt

Và ví đó là … một dãy các vì sao
Em trở về sau một giấc chiêm bao
Vẫn phải bôn ba dưới chợ đời cơm áo
Vẫn phải hờn ghen dưới dòng đời chao đảo
Nhưng em sẽ nhìn anh

Thật lâu
Và bảo:
Vẫn tiếng cười
Vẫn ánh mắt
Trong veo
Bầy trẻ vẫy chào theo


Duy Lê

Tin tức khác...