Nữ xướng ngôn viên Tracy Võ có thể sẽ là người điều khiển chương trình Today Show.?

Sydney, Úc Đại Lợi: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ tư ngày 19 tháng 12, thì có những triển vọng là cô Tracy Võ,35 tuổi,sẽ thay thế cô Sylvia Jeffrey , 32 tuổi, trong chức vụ là người điều khiển chương trình Today Show trên đài truyền hình số 9 ở thành phố Sydney, Úc Đại Lợi.
Cô Tracy Võ là một trong số ít ỏi những xướng ngôn viên gốc Việt trên hệ thống truyền hình Úc.
Cô Tracy bắt đầu bước vào lãnh vực truyền thanh bằng công việc của một phóng viên đài phát thanh 6PR và Curlin FM 100.1 ở miền tây Úc.
Sau vài năm là phóng viên đài phát thanh, cô Tracy chuyển qua là phóng viên của đài truyền hình Sky News và đài số 10.
Cô Tracy gia nhập đài Nine News Sydney từ năm 2007 cho đến nay

Tin tức khác...