Nữ Ca sĩ Thái Thanh

Ca sĩ Thái Thanh và Hồng Tước

Ca sĩ Thái Thanh, giọng ca  “vượt thời gian” của  miền Nam Việt Nam   ngày nào hiện đang sống trong một nhà dưỡng lão ở quận Cam, tiểu bang California.

Cũng có tin cho biết bà hiện đang bị bệnh Alzheimer’s.

Tin tức khác...