“Nỗi sợ, khi có Trump trong tòa Bạch Ốc”

New York: Một cuốn sách dự trù ra mắt vào ngày 11 tháng 9, của nhà báo Bob Woodward có nhan đề là ” Fear: Trump in the White House” đã gây ra những chấn động ngay sau khi nội dung cuốn sách này được tiết lộ vào ngày 5 tháng 9.
Nhà báo Woodward đã sử dụng những ghi chú của các cố vấn hàng đầu của ông Trump cũng như qua các cuộc phỏng vấn để viết ra cuốn sách dày 448 trang này.
Nhà báo Woodward cũng là người đã mở những cuộc điều tra về vụ xì căng đan Watergate và đã khiến cố tổng thống Richard Nixon phải từ chức.
Cuốn sách được xem như là những cái nhìn của các cộng sự viên thân tín tại tòa Bạch Ốc, về ông Trump.
Chánh văn phòng John Kelly mô tả Tổng thống Trump là ‘tên ngốc’ và ‘rối loạn tâm thần’. Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho biết ông Trump có hiểu biết cỡ ‘học sinh lớp năm hay lớp sáu’. Cựu luật sư riêng của ông Trump, ông John Dowd, gọi Tổng thống là ‘kẻ nói láo”.
Ông chánh văn phòng John Kelly cũng nói là khung cảnh của tòa Bạch Ốc chẳng khác như là một thị trấn điên khùng mà ông phải sống.
Tuy nhiên trong ngày thứ tư 5 tháng 9, hai ông chánh văn phòng John Kelly và ông bộ trưởng quốc phòng James Mantis đã bác bỏ những điều mà nhà báo Woodward đã viết trong cuốn sách.

Tin tức khác...