Một nữ sinh viên Việt được trả lương để “ngủ”

Houston , Texas: Cuộc tìm kiếm đã kết thúc, sau nhiều tuần lễ phỏng vấn và cân nhắc 220 ứng viên, công ty làm nệm Mattress Firm đã chọn cô Julian Nguyễn trong công việc “ngủ khi làm việc”.
Cô Julian Nguyễn hiện là sinh viên năm thứ tư của trường đại học Houston, đã được chọn là người đầu tiên thử nghiệm những loại nệm mà công ty Mattress Firm sản xuất.
Cô Nguyễn sẽ kể lại những kinh nghiệm cô sẽ nằm ngủ trên những tấm nệm của công ty này, qua mạng internet xã hội.
Công ty này sẽ dựa vào những kinh nghiệm mà cô Nguyễn trải qua khi ngủ, để có thể làm ra những loại nệm tốt hơn?

Tin tức khác...