Niềm hy vọng ngày một lớn khi số người nhiễm covid sút giảm

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 29 tháng 9, thì trong ngày thứ ba trước đó, vẫn chỉ có dưới 500 người bị lây nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario và có thêm 8 người chết vì covid, nhưng thật ra 8 người này chết vì covid trong tháng trước.
Như thế trong hai ngày liên tiếp số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario đã xuống dưới con số 500 người 1 ngày, và cũng trong 2 ngày vừa qua, đã không có người chết vì covid.
Phần lớn số người nhiễm covid vẫn là những người chưa chủng ngừa.
Trong số những người nhiễm covid trong ngày thứ ba, có 107 người ở thành phố Toronto, 33 người ở vùng Peel và 35 người ở vùng York.
Hiện nay có 292 người bị covid và phải nằm trong các bệnh viện tỉnh bang Ontario, và trong số này có 172 người nằm trong các khu cấp cứu.
Cũng tính đến ngày thứ ba, có 86 phần trăm cư dân trên 12 tuổi ở tỉnh bang Ontario đã được chủng ngừa covid 1 mũi và 80.7 phần trăm cư dân đã được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi.
Ủy ban cố vấn khoa học của tỉnh bang Ontario đã lạc quan khi số người lây nhiễm covid đã không cao như những tính toán của các chuyên viên.
Các lý do giúp cho việc ngăn chận sự hoành hoành của con vi rút corona thành công ở tỉnh bang Ontario hơn là ở tỉnh bang Alberta là vì các giới chức y tế tỉnh bang Ontario vẫn cho duy trì những giới hạn giao thiệp: đeo khẩu trang cũng như giữ khoảng cách xã hội.
Nhờ thế số người bị lây nhiễm, số người phải nằm trong bệnh viện cũng như số người phải nằm trong các khu cấp cứu ở tỉnh bang Ontario không gia tăng.
Tỉnh bang Ontario dường như đã ngăn chận được sự lan tràn của loài vi rút giết người.

Tin tức khác...