Những trận bão tuyết đến quá sớm ở miền tây Canada

Winnipeg, Manitoba: Một trận bão tuyết đã bao phủ miền nam của tỉnh bang Manitoba trong ngày thứ sáu 11 tháng 10. Trận bão tuyết đến sớm trong mùa thu, đã khiến chính quyền tỉnh bang phải cho tạm cấm lưu thông trên các xa lộ, các trường học phải đóng cửa và những cây lớn bị đổ hàng loạt.
Vì bão đến sớm, nên cây cối vẫn còn lá: tuyết rơi phủ lên số lá này khiến cho cây phải đổ vì không chịu nổi sức nặng của đám tuyết bám trên lá.
Xa lộ liên bang từ thành phố Brandon đến thành phố Headingley đã bị gián đoạn, trong khi gần 50 ngàn căn nhà trong khu vực bị mất điện.
Ông Brian Bowman, thị trưởng thành phố Winnipeg đã khuyến cáo cư dân nên tránh ra ngoài đường nếu không phải là chuyện cần thiết, ông cũng yêu cầu chủ nhân các công ty trong thành phố cho nhân viên nghỉ việc sớm.
Theo những ước tính thì có khoảng 15 cm tuyết rơi xuống thành phố Winnipeg trong ngày thứ sáu.

Tin tức khác...