Lên voi xuống chó!

Fort McMurray, Alberta: Ông Dan Edwards, quản lý của ngân hàng thực phẩm từ thiện ở thành phố Fort McMurray, tỉnh bang Alberta đã từng chứng kiến thời đại huy hoàng của thành phố và cũng đang chứng kiến thời kỳ đen tối đang diễn ra ở thành phố này.
10 năm trước khi nền kỹ nghệ khai thác dầu hỏa ở tỉnh bang Alberta đang ở thời kỳ cực thịnh, thành phố Fort McMurray đã phát triển và trở thành một thủ đô của nền kỹ nghệ khai thác dầu khí ở tỉnh bang Alberta.
Nhà cửa xây cất không đủ cho những người từ tứ xứ đến đây làm việc.
Vào thời điểm đó, ông quản lý ngân hàng thực phẩm từ thiện ở thành phố này thấy khoảng 2 ngàn người đến sử dụng ngân hàng thực phẩm hàng tháng.
Bây giờ thì số người sử dụng đã tăng lên gấp bốn lần, cho thấy tình trạng bi đát đang diễn ra ở thành phố Fort McMurray này.
Cũng theo ông Edwards thì những người mới sử dụng ngân hàng thực phẩm từ thiện ở thành phố Fort McMurray hiện nay là những người có nghề chuyên môn, có bằng cấp đại học, nhưng lại tìm không ra công ăn việc làm.
Theo những thống kê thì trong năm 2018, số các công ty thương mại phải khai phá sản gia tăng 39 phần trăm so với năm trước đó.
Hiện nay với những khuynh hướng sử dụng những nhiên liệu “xanh” thay cho dầu khí, đã khiến tương lai của ngành kỹ nghệ dầu khí ở tỉnh bang Alberta nói chung và ở thành phố Fort McMurray nói riêng, đã nửa đường.. đi xuống!

Tin tức khác...