Những thuế má gia tăng trong năm 2016 ở tỉnh bang Ontario

Toronto: Một loạt những thay đổi luật lệ, gia tăng thuế cho cư dân tỉnh bang Ontario, bắt đầu trong năm 2016.

Trước hết là tiền điện: tiền cắt giảm 10 phần trăm sẽ không còn, một gia đình trung bình phải trả thêm cỡ $130 một năm, và tùy theo số lượng điện xài hàng năm.

Giá khí đốt sẽ giảm và một gia đình sẽ tiết kiệm được khoảng $48 một năm.
Nếu bạn cho tiền cho từ thiện, thì mức tín dụng thuế được bớt cho số tiền trên $200 sẽ được tăng từ mức 11.16 phần trăm lên đến 17.41 phần trăm.
Những luật lệ khác thay đổi:

Tại các đường băng đường tại các trường học, các người lái xe phải chờ cho những khách bộ hành đi lên được lề bên kia, mới có quyền chạy, nếu không sẽ bị phạt.

Chính quyền các thị xã ở tỉnh bang Ontario có quyền gửi giấy phạt cho những xe ở ngoài tỉnh bang, và những ngừoi này sẽ bị đưa ra tòa tỉnh bang, nếu không trả tiền phạt

More Stories...