Những thay đổi thuế 2016 ảnh hưởng đến tiền lương

Toronto (CBC): Sẽ có những thay đổi về thuế lợi tức trong năm 2016, chỉ dành cho những người mà chính quyền liên bang liệt kê là giới trung lưu: những người có số lương từ $45,282 lên đến $90,563.

Nhưng những người thật sự lợi nhiều nhất là những người có lương từ $90, 563 lên đến $200,000 một năm, vì những người này cũng được trừ thuế ở số lương mà họ nhận được ở khoảng 45 ngàn đến 90 ngàn.

Chính quyền liên bang chỉ tăng thuế cho những người có mức lương trên $200,000 một năm.
Những người có số lương dưới $45,282 sẽ không thấy những thay đổi về mức thuế lợi tức phải đóng.

Chính quyền đảng Tự Do cũng hứa hẹn sẽ trợ cấp cho những gia đình có con với một loại tiền trợ cấp mới cho trẻ em, the new Canada Child Benefit, sẽ bắt đầu vào tháng 7 năm nay.

Tin tức khác...