Những sinh viên du học Hoa Kỳ có thể bị trục xuất?

Hoa Thịnh Đốn: Theo tin của cơ quan thi hành di trú và hải quan Hoa Kỳ (ICE) phổ biến hôm thứ hai ngày 6 tháng 7, thì những sinh viên hiện đang du học Hoa Kỳ, ở các trường đại học mà học trình trong múa thu năm nay sẽ hoàn toàn qua mạng internet, không phải đến lớp thì những sinh viên này có thể bị buộc phải rời khỏi nước Mỹ.
Những sinh viên muốn ở lại Hoa Kỳ sẽ phải ghi danh học ở một trường đại học khác, đòi hỏi ít nhất thỉnh thoảng phải đến trường.
Có rất nhiều trường đại học Mỹ, như trường đại học Havard, đã thay đổi học trình cho khóa học mùa thu mà sinh viên hoàn toàn học online. Như thế các sinh viên du học đến các trường như đại học Havard, sẽ phải trở về nước của họ.
Phần lớn những sinh viên đi du học ở các quốc gia Tây phương như Hoa Kỳ, Úc, Canada.. đều muốn ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp, và nhất là có thể kiếm việc làm trong mùa hè trong thời gian theo học.
Việc phải trở về nước và học online, sẽ làm mất đi những cơ hội cho các sinh viên này được xin ở lại Mỹ.
Hiện nay có khoảng 400 ngàn sinh viên ngoại quốc có chiếu khán ở lại Mỹ trong vòng 1 năm, so với con số 650 ngàn sinh viên ngoại quốc ở Mỹ trong thời gian 4 năm trước khi ông Trump lên cầm quyền.

Tin tức khác...