Không có thêm người chết vì COVID-19 ở tỉnh bang Ontario

Toronto:Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 6 tháng 7, thì trong vòng 24 giờ trước đó, không có người chết vì COVID-19 ở tỉnh bang Ontario và đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, kể từ cuối tháng 3 cho đến nay.
Ngày có nhiều người chết vì vi rút nhất ở tỉnh bang Ontario là ngày 30 tháng 4, có 86 người chết.
Tính đến nay có 2,689 người chết vì corona virus ở tỉnh bang Ontario.
Hiện nay chỉ còn 118 người phải nằm bệnh viện và 36 người phải nằm trong khu khẩn cấp và trong số này có 21 người cần máy trợ thở.

Tin tức khác...