Những quốc gia tốt nhất trên thế giới cho việc sinh sống trong năm 2018.

Hồng Kông: Bản sắp hạng hàng năm về những quốc gia tốt nhất trên thế giới cho việc sinh sống của ngân hàng HSBC, vừa phổ biến hôm thứ bảy ngày 13 tháng 10, cho thấy là trong số 5 quốc gia hàng đầu của bảng sắp hạng có Canada.
Theo bảng danh sách này thì nơi được xem như là chỗ sinh sống và làm ăn tốt nhất thế giới là xứ Tân Gia Ba. Tân Gia Ba đã đứng đầu trong bảng sắp hạng trong 4 năm liên tiếp qua.
Các quốc gia đứng đàng sau Tân Gia Ba theo thứ tự là Tân Tây Lan, Đức, Canada và Bahrain.

Tin tức khác...