Những nước tham nhũng hàng đầu thế giới

Đan Mạch

London, Anh quốc: Trong hôm thứ tư ngày 30 tháng giêng, tổ chức the Transparency International đã xếp hạng 180 quốc gia về tình trạng tham nhũng của những quốc gia này.
Ba quốc gia cầm đèn đỏ về tình trạng tham nhũng từ cao đến thấp là Somalia, Syria và South Sudan.
Năm quốc gia đứng hàng đầu thế giới về việc không có tham nhũng theo thứ tự là Đan Mạch, Tân Tây Lan, Phần Lan, Tân Gia Ba và Thụy Điển.
Canada được xếp hàng thứ 9, trong khi Hoa Kỳ đứng hàng thứ 22, Trung quốc đứng hàng thứ 87 và Việt Nam đứng hàng thứ 117.
Theo tác giả của bản tường trình thì tình trạng tham nhũng lan tràn trên thế giới, vì tình trạng dân chủ đã yếu dần khi những nhà chính trị “mị dân ( populist politicians) đã lợi dụng sự tham nhũng để có lợi cho các nhà chính trị này.

Tin tức khác...