Công ty làm bia Moosehead tài trợ việc tranh tài thiết lập tượng con moose lớn nhất thế giới

Moose Jaw, Saskatchewan: Từ nhiều năm trước, tại thành phố Moose Jaw, tỉnh bang Saskatchewan có tượng một con moose ( nai sừng tấm) được xem là cao lớn nhất thế giới. Tượng con nai sừng tấm được gọi là Mac the Moose.
Tuy nhiên gần đây vào năm 2015, một con nai sừng tấm bằng bạc đã được thiết lập ở Na Uy và tượng nai này được gọi là Storelgen.
Tượng Stoelgen này cao hơn tượng con Mac khoảng 30 cm, và như thế con nai Mac đã mất đi cái chức là tượng con nai sừng tấm cao lớn nhất thế giới.
Trong những năm qua, có những nỗ lực của nhiều tổ chức trong thành phố Moose Jaw, muốn sửa sang lại tượng con Mac để tiếp tục được xem là tượng con nai sừng tấm cao lớn nhất thế giới.
Để cho con nai Mac cao hơn, các thiết kế gia dự định cho con nai Mac thêm 1 cái mũ, và cho con nai đi giầy trượt băng.
Muốn như thế thì phải có tiền. Một quỹ GoFundMe đã được thiết lập cho việc sửa sang lại con Mac, và tính cho đến nay đã quyên được 12 ngàn dollars.
Trong hôm thứ tư ngày 30 tháng giêng, đại diện của công ty Moosehead đã trao tặng $25,000 cho chính quyền thành phố Moose Jaw trong công tác trùng tu lại tượng con Mac.

Tin tức khác...