Những nơi có chi phí điện thoại cầm tay thấp nhất Canada.

Ottawa: Trong mùa Lễ cũng là mùa mà các công ty viễn thông cho hạ giá chi phí sử dụng điện thoại cầm tay để thu hút thêm khách hàng.
Ba công ty điện thoại viễn thông Bell, Rogers và Telus đã hạ giá chi phí trên toàn Canada, nhưng không phải vì thế mà giá cả đồng đều ở mọi tỉnh bang.
Ba tỉnh bang mà chi phí sử dụng điện thoại không giây thấp nhất ở Canada là tỉnh bang Quebec, Manitoba và Saskatchewan.
Anh Matthew Warren ở tỉnh bang Ontario đã ký hợp đồng với công ty Rogers trong tháng 8 năm nay, với dữ kiện sử dụng là 2 GB và với giá là $75 một tháng.
Bây giờ khách hàng ở hai tỉnh bang Saskatchewan và Manitoba cũng chỉ phải trả $75 một tháng nhưng họ có quyền sử dụng data đến mức độ 22 GB , gấp 10 số dữ kiện mà anh Warren được sử dụng.
Tại ba tỉnh bang Quebec, Manitoba và Saskatchewan khách hàng có thể sử dụng dữ kiện đến mức 31 GB và chỉ phải trả $85 một tháng, trong khi ở các tỉnh bang khác, với chi phí $85 một tháng người ta chỉ có thể sử dụng 5 GB.

Tin tức khác...