Những nỗ lực của thế giới nhằm cắt giảm sự ô nhiễm môi trường.

Katowice, Ba Lan: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 30 tháng 11, thì đại diện của trên 150 quốc gia trên thế giới, không có đại diện của Hoa Kỳ, đến nhóm họp ở thành phố Katowice, Ba Lan trong cuộc hội thảo về ô nhiễm môi trường của Liên Hiệp Quốc, có tên là the 24th Conference of the Parties hay COP24.
Mục tiêu của cuộc họp này là tìm cách làm giảm thiểu số lượng khí carbon thải ra trong không trung, để ngăn ngừa bớt sự ô nhiễm môi trường.
Trong hôm thứ năm 29 tháng 11, tổ chức khí tượng thế giới trực thuộc Liên Hiệp Quốc cũng công bố là nhiệt độ của trái đất sẽ tăng từ 3 độ C cho đến 5 độ C trong thế kỷ này, cao hơn những ước tính trước là từ 1.5 độ C cho đến 2 độ C.
Bản công bố cho thấy rõ là khí hậu của trái đất đã thay đổi nhanh vì những hoạt động của con người.

Thiên tai, bão tố sẽ xuất hiện nhiều, theo những gia tăng của nhiệt độ của quả đất.
Các nhà khoa học cũng đã kêu gọi mọi người không nên thụ động, mà tìm cách hợp lực ngăn cản những gia tăng của sự ô nhiễm môi trường.

Tin tức khác...