Những nhóm người được ưu tiên chủng ngừa covid mũi bổ sung ở Canada

Ottawa: Trong hôm thứ hai ngày 1 tháng 11, ủy ban tham vấn quốc gia về chủng ngừa NACI đã công bố danh sách những nhóm người cần được chủng ngừa covid mũi bổ sung.
Tuy rằng theo bác sĩ Theresa Tam , giám đốc ty y tế công cộng liên bang Canada thì phần lớn những người Canadians đã chủng ngừa hoàn toàn,không cần chủng ngừa thêm mũi bổ sung.
Theo sự khuyến cáo của ủy ban tham vấn quốc gia NACI thì các cơ quan y tế tỉnh bang có thể chủng ngừa mũi bổ sung cho những nhóm người được liệt kê như sau:
-Những người đã được chủng ngừa bằng 2 mũi thuốc Astra Zeneca hay được chủng ngừa 1 mũi Janssen của công ty Johnson & Johnson. Có những khảo cứu cho thấy là lượng miễn nhiễm của những người được chủng ngừa bằng các loại thuốc Astra Zeneca và Janssen sút giảm sau một thời gian được chủng ngừa.
– Những người trên 70 cũng như những thổ dân ở các bộ lạc First Nations, Inuit và Metis.
-Những nhân viên y tế trên tuyến đầu chống đại dịch covid.
Ủy ban tham vấn NACI cũng cực lực khuyến cáo nên cho chủng ngừa những người lớn tuổi sống trong các nhà dưỡng lão.
Về thời gian nên chủng ngừa mũi bổ sung, ủy ban NACI khuyến cáo nên chờ ít nhất 6 tháng trước khi chủng ngừa mũi thứ ba.

Tin tức khác...