Những nhà đầu tư ngoại quốc muốn di dân đến các miền quê tỉnh bang British Columbia?

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 19 tháng 3, chính quyền tỉnh bang B.C. đã cho công bố thí nghiệm của một dự án nhằm khuyến khích những người đầu tư ngoại quốc đến định cư ở các miền quê ở phía bắc tỉnh bang này.
Tuy nhiên nhiều nhà bình luận thời cuộc đã e ngại là sẽ không có nhiều người muốn đến định cư ở những vùng xa các thành thị?
Dự án thâu nhận thêm di dân là những người đầu tư có tên là the Entrepreneur Immigration Regional Pilot (EIRP) bắt đầu từ giữa tháng 3 năm nay, nhằm trợ giúp những nhà đầu tư ngoại quốc đến làm ăn ở các vùng thôn quê phía bắc của tỉnh bang, và đổi lại là chính quyền tỉnh bang sẽ cho những người này tình trạng thường trú nhân.
Chương trình thâu nhận di dân này nhằm mục đích giúp sự phát triển kinh tế ở những vùng thôn quê trong tỉnh bang, những thị trấn mà dân số dưới 75 ngàn người, như những thị trấn Prince George, Terrace, Tumbler Ridge, Burns Lake..
Những di dân đến đây thiết lập những cơ sở thương mại và sau hai năm mà cơ sở này còn tồn tại thì họ cũng như gia đình họ được nhận vào thường trú nhân của Canada.

Tin tức khác...