Những người y tá Phi Luật Tân trên tuyến đầu chống COVID-19 ở New York

New York: theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 17 tháng 7, thì hiện nay tại Phi đang có tình trạng thiếu hụt y tá trầm trọng, và nhất là ngay trong thời kỳ có đại dịch.
Nguyên do là một phần lớn những y tá người Phi Luật Tân, sau khi tốt nghiệp, đã bỏ nước ra đi, xin việc làm ở các quốc gia khác trên thế giới.
Theo những ước tính thì riêng ở Hoa Kỳ, có trên 150 ngàn y tá gốc Phi Luật Tân đang làm việc tại những bệnh viện, và một số lớn làm việc ở các bệnh viện ở New York, nơi tuyến đầu chống COVID-19.
Chính vì thế số y tá gốc Phi chết trong kỳ đại dịch này ở Mỹ cũng rất đông.
Những y tá gốc Phi đi làm ở Hoa Kỳ có số lương gấp 30 lần số lương mà họ kiếm được ở Phi. Cũng có nhiều người tốt nghiệp bác sĩ ở Phi, cũng xin qua những nước ngoài như Hoa Kỳ, Canada làm y tá, vì lương y tá của các xứ này cũng còn cao hơn lương bác sĩ ở Phi Luật Tân.

Tin tức khác...