Những người Việt sống ở Cộng Hòa Tiệp gặp khó khăn trong vấn đề bảo hiểm y tế.

Prague: Theo những tin tức vừa công bố của của the Praguemonitor.com thì cộng đồng những người Việt sống ở Cộng Hòa Tiệp đã không có  đầy đủ bảo hiểm y tế.

Theo bản tường trình của hội đồng những sắc tộc thiểu số ở Tiệp mà trong đó có đại diện của cộng đồng người Việt, thì chính quyền cộng sản Hà Nội đã gia tăng những biện pháp nhằm kiểm soát cộng đồng những người Việt sống ở Tiệp, bắt đầu từ năm 2016.

Cộng đồng người Việt là cộng đồng thiểu số có đông dân đứng hàng thứ ba ở  Cộng Hòa Tiệp, sau các nước Slovak và Ukraine.

Tính đến cuối năm 2016, có 58,080 người gốc Việt  sống ở Cộng Hòa Tiệp, với dân số 10.5 triệu người.

Trong số những người Việt này, có 48,571 người là thường trú nhân ở xứ này.

Trong vòng từ năm 2010 cho đến 2015, có khoảng 1 ngàn người Việt vào quốc tịch xứ Tiệp.

Theo bà  Huy Uyen Pham, đại diện của cộng đồng người Việt trong hội đồng những sắc tộc thiểu số, thì thế hệ người Việt thứ nhì sinh sống ở Tiệp, đang tìm cách thoát ra khỏi bóng dáng của bậc cha mẹ, hiện hữu hơn và mưu tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cũng theo bà Uyên thì những người Vuệt trẻ đã thành công trong lãnh vực thương mại và trong các cơ quan công quyền.

Nhưng trong lãnh vực y tế, cũng theo bà  Uyên, thì có đông người Việt chỉ mua bảo hiểm y tế ở mức tối thiểu, và họ đã gặp khó khăn tài chánh khi bị bệnh nặng.

Bà Uyên cũng cho biết chính quyền cộng sản Hà Nội đang tìm cách kiểm soát những cộng đồng người Việt hải ngoại và dùng cộng đồng người Việt ở Tiệp làm trung tâm điểm cho các quốc gia Âu Châu.

Họ kiểm soát bằng cách  không cho một số người Việt về thăm nhà, hoặc thẩm vấn những người không chịu theo giáo điều của chúng, khi những người này về thăm quê hương.

 

Tin tức khác...