Những người Việt có thể nói tiếng Việt khi giao dịch với chính quyền thành phố Kitchener

Kitchener, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ năm ngày 3 tháng 10, những cư dân sinh sống ở thành phố Kitchener, mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ, có thể giao dịch với các nhân viên trong chính quyền thành phố bằng ngôn ngữ mà họ thông thạo.
Trong bản dự thảo ngân sách năm 2020 của chính quyền thành phố Kitchener, có dự trù ngân sách cho việc mướn những thông dịch viên 24 tiếng một ngày, để cư dân có thể nói chuyện với các viên chức thành phố bằng ngôn ngữ khác.
Những ngôn ngữ khác không phải là tiếng Anh mà cư dân trong thành phố Kitchener nói ở nhà là tiếng Tây Ban Nha, Ả Rập, Serb, Lỗ Mã Ni, Quan thoại, Persian, Việt Nam, Punjab,Bồ Đào Nha và Ba Lan.

Tin tức khác...