Có trên 36 ngàn nhân công Việt làm việc ở Đài Loan

Đài Bắc: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 2 tháng 10, thì trong vòng 8 tháng đầu năm nay, có 91,663 người Việt đi làm việc ở nước ngoài.
Trong số này, có 36,825 người Việt làm việc ở Đài Loan.
Cũng trong số trên 91 ngàn người Việt đi làm ở nước ngoài có 30,734 phụ nữ.
Đài Loan là quốc gia thu nhận số công nhân người Việt đông hàng thứ nhì, chỉ sau nước Nhật với 45,622 nhân công người Việt.

Tin tức khác...