Những người tỵ nạn Syria hiến máu

Ottawa: Trong hôm thứ bảy ngày 14 tháng 4 vừa qua ở thành phố Ottawa, em Mohamed Almajaresh 16 tuổi là một học sinh người tỵ nạn Syria, đã cùng bố mẹ, và hàng chục những người tỵ nạn Syria khác, đến trụ sở của hội Hồng Thập Tự ở đường Carling Avenue, để hiến máu.
Tuy em Mohamed Almajares bị thiếu máu, nhưng cũng vẫn cứ muốn hiến máu để cứu người.
Theo em Almajares thì em cũng như những người Syria đi hiến máu, để tỏ lòng cám ơn Canada đã thâu nhận họ vào định cư.
Trong chuyến đi hiến máu, em Almajares cũng đứng ra làm thông dịch viên cho bố mẹ và những người Syria trong việc phải tiếp xúc với những y tá lấy máu.
Ngày thứ bảy 14 tháng 4 vừa qua đã là ngày được gọi là The Syrian Canadian Donation Day.
Trong ngày thứ bảy, những người tỵ nạn ở thành phố Ottawa và ở 9 thành phố khác ở Canada, đã xếp hàng đi hiến máu cứu người ở các trụ sở Hồng Thập Tự ở 10 thành phố này.

Tin tức khác...