Những người tỵ nạn bất hợp pháp từ Mỹ qua Canada, muốn có việc làm ở Quebec?

Những người tỵ nạn bất hợp pháp từ Mỹ qua Canada, muốn có việc làm ở Quebec?
Montreal: Trong cuộc họp báo hôm thứ hai ngày 25 tháng 5, thủ hiến Francois Legault của tỉnh bang Quebec nói là ông sẽ xem xét lại việc có nên cho những di dân đến Canada bất hợp pháp ở lại tỉnh bang Quebec và làm việc cho các nhà dưỡng lão hiện đang thiếu nhân viên trầm trọng.
Trong cuộc họp báo hôm thứ hai, thủ hiến Legault cho biết là ông sẽ yêu cầu ông bộ trưởng di dân Simon Jolin Barrette cứu xét từng trường hợp.
Như chúng ta cũng biết trong nhiều năm qua, thời gian trước khi có đại dịch, hàng chục ngàn người từ Mỹ qua Canada xin tỵ nạn. Phần lớn những người xin tỵ nạn này là những người đã đến Mỹ bất hợp pháp, sợ ông Trump trục xuất nên chạy qua Canada.
Ngoài ra trong kỳ có đại dịch này, phần lớn số người chết vì COVID-19 là những người lớn tuổi sống trong các nhà già.
Những nhà già trên thế giới gồm cả những nhà già ở Canada, phần đông đều thiếu nhân viên và không được chính quyền tài trợ đúng mức.

Tin tức khác...