Những người Quebecers là những người hay bị bệnh nhất.

Montreal: Mùa cúm đã về, và số người bị bệnh ở Canada cũng gia tăng.

Theo những thống kê thì trong số những người hay nghỉ bệnh nhất, là những người sống ở tỉnh bang Quebec.

Các thống kê của sở Thống Kê Canada cho thấy trong năm 2016, những người Quebecers đã nghỉ bệnh trung bình là 12 ngày.

Những người Quebecers nghỉ 12 ngày vì những lý do bệnh tật, có chuyện gia đình so với số  ngày nghỉ bệnh trung bình của những người Canadians khác là 9.5 ngày.

Theo  bác sĩ  Charles Sounan của trường đại học Mc Gill  thì số ngày nghỉ của những người  Quebec cao là một tiếng chuông báo hiệu cho mọi người, trong việc  cỗ võ cho việc duy trì sức khỏe cho cư dân trong tỉnh bang .

Phụ nữ là những người nghỉ bệnh nhiều hơn nam giới.

Sau đây là bảng  so sánh số ngày nghỉ bệnh của cư dân trong từng tỉnh bang ở Canada:

 

  • Quebec: 11.9 ngày
  • Newfoundland and Labrador: 9.7 ngày
  • Prince Edward Island: 10.5 ngày
  • Nova Scotia: 10.5 ngày
  • New Brunswick: 10.5 ngày
  • Ontario: 8.5 ngày
  • Manitoba: 10.4 ngày
  • Saskatchewan: 10.6 ngày
  • Alberta: 7.5 ngày
  • British Columbia: 9.4 ngày
More Stories...