Những người ngoại quốc chỉ chiếm 5 phần trăm số người mua nhà trong vùng đại thủ phủ Toronto.

Toronto:  Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ ba ngày 4 tháng 7, thì số ngừoi ngoại quốc mua nhà  trong vùng gọi là Móng Ngựa Vàng ( the Golden Horseshoe) là vùng bao gồm vùng đại thủ phủ Toronto và chạy dài đến thành phố Niagra Falls, chỉ chiếm 5 phần trăm tổng số những người mua nhà trong tháng 6 vừa qua.

Tưởng cũng nên là  tính đến đầu tháng 7, thì chính quyền tỉnh bang Ontario đã cho thi hành những biện pháp nhằm làm giảm”nóng” nền kỹ nghệ            địa ốc ở tỉnh bang này được một tháng.

Trong số 15 những biện pháp, có việc đánh thuế 15 phần trăm nhắm trên những người ngoại quốc mua nhà ở tỉnh bang Ontario.

Theo nhiều chuyên gia tài chánh thì những biện pháp ngăn cản sự gia tăng giá cả nhà cửa ở tỉnh bang Ontario xem ra đã có hiệu quả.

Theo hội đồng địa ốc thành phố Toronto (TREB) thì giá trung bình của một căn nhà ở vùng thủ phủ Toronto đã giảm 6 phần trăm trong tháng 5 so với tháng tư trước đó, nhưng vẫn còn gia tăng 15 phần trăm trong vòng 1 năm qua.

Tin tức khác...