Những người muốn mua nhà cắm lều ngủ qua đêm trước văn phòng địa ốc.

Ottawa: Trong khi nền kỹ nghệ địa ốc ở các vùng thủ phủ Vancouver và Toronto hoặc bị sút giảm hoặc không gia tăng, thì nền kỹ nghệ địa ốc ở thành phố Ottawa lại trên đà tiến triển.
Có nhiều lý do khiến nền kỹ nghệ địa ốc ở Ottawa gia tăng như giá nhà chưa đến nỗi quá cao như ở Vancouver hay Toronto và Ottawa là thủ đô của Canada và vẫn còn đất đai xung quanh để xây cất thêm nhà ở các vùng ngoại ô.
Mới đây một dự án xây cất thêm 26 căn nhà độc lập ở vùng Riverside, ngoại ô của thành phố Ottawa.
Có nhiều người vì muốn mua nhà trong khu phát triển này đã cắm lều ngủ qua đêm, để có thể là những người đầu tiên mua những căn nhà này.
Bà Tanya Janic đã nói cho phóng viên đài CBC là bà nghe tin công ty xây cất HN Homes sẽ bán 26 khu đất xây nhà ở Riverside và chiều hôm trước ngày mà công ty HN Homes cho bán đất ra ngoài, bà Janic đã đến ngay sau khi ra khỏi sở làm.
Cũng theo bà Janic thì bà đến vào lúc 2 giờ 30 chiều, mà trước bà có đến 24 người khác đã cắm lều trước, và bà là người thứ 25 trong số 26 khu đất xây nhà sẽ được bán ra.
Theo bà Sarah Wright, một người môi giới bán nhà thì mua đất xây nhà sẽ giúp cho người mua tránh phải trải qua những cuộc tranh nhau trả giá với nhiều người khác muốn mua cùng 1 căn nhà.
Giá của 26 căn nhà sẽ xây của công ty HN Homes từ $650,000 lên đến $900,000.
Giá một căn nhà trung bình ở Ottawa hiện nay là $469,407, gia tăng 7.7 phần trăm trong vòng 1 năm.

Tin tức khác...