Ngân hàng Canada nào tốt nhất khi đi du lịch ra nước ngoài.

Toronto: Mùa du lịch ở Canada đã bắt đầu và những người Canadians đã phải chi tiêu nhiều về những dịch vụ như tiền mua vé máy bay, bảo hiểm y tế và chi phí lấy tiền từ những máy ATM khi du lịch.
Tổ chức Ratehub đã so sánh những chi phí mà 5 ngân hàng lớn ở Canada đã tính trên khách hàng, như chi phí đổi tiền Canada qua tiền Mỹ..
Tổ chức Ratehub so sánh những chi phí mà 5 ngân hàng này tính lên khi khách hàng lấy ra 100 US hay 100 euros.
Trong 5 ngân hàng này thì ngân hàng Nova Scotia tính lệ phí thấp nhất so với 4 ngân hàng kia: tiết kiệm được từ $3 cho đến $5 mỗi lần hoán đổi.
Lý do mà chi phí ngân hàng Nova Scotia rẻ nhất là vì ngân hàng này là thành viên của hiệp hội the Global ATM alliance: hiệp hội này cho các thành viên rút tiền khỏi máy ATM của các thành viên mà không tính lệ phí.
Ngân hàng CIBC đứng hàng thứ nhì vì khách hàng có thể dùng thẻ CIBC Visa Debit để lấy tiền trong hệ thống ATM in the Plus Network.
Tiếp theo là Bank of Montreal vì có những thỏa thuận tương tự với loại thẻ mastercard.
Royal Bank đứng hàng thứ tư.
Ngân hàng TD là ngân hàng có lệ phí cao nhất trong số 5 đại ngân hàng ở Canada.

Tin tức khác...