Những người “mập” có nhiều nguy cơ chết vì COVID-19.

London, Anh quốc: trong hôm thứ ba ngày 5 tháng 5, hàng triệu người Anh đã trở lại làm việc, khi lệnh phong tỏa ở xứ này được nới rộng, và trong khi vẫn có hàng trăm ngàn người nhiễm và hàng chục ngàn người chết vì COVID-19.
Tính đến ngày thứ ba 5 tháng 5, tại nước Anh có gần 200 ngàn người nhiễm bệnh và có gần 30 ngàn người chết.
Các giới chức trong chính quyền Anh đã hoạch định những đường lối chuẩn bị cho những ngành kỹ nghệ hoạt động trở lại.
Một điều chắc chắn là cuộc sống hậu đại dịch không trở lại bình thường như cuộc sống trước khi có đại dịch.
Sẽ có nhiều giới hạn và nhiều sinh hoạt cũ sẽ không được phép hoạt động trở lại.
Nhiều những giới hạn có thể vẫn còn kéo dài cả năm.
Theo báo Daily Mail thì có những giới hạn như các nhân viên văn phòng không được dùng chung một bàn giấy, đồ đạc của người nào người nấy xài, ngay cả cái viết cũng không cho mượn vì sợ lây nhiễm.
Chính quyền nước Anh cũng khuyến cáo những người dễ bị tổn thương nhất vì loài vi rút nên tiếp tục sống cách ly tại gia.
Những người dễ bị tổn thương nhất là những người trên 70 tuổi, những người có những bệnh mãn tính khi hệ thống miễn nhiễm của họ suy yếu,không đủ khả năng chống đỡ những xâm nhập của loài vi rút nguy hiểm. Chính quyền Anh yêu cầu những nguòi thuộc lớp dễ bị tổn thương này nên tiếp tục tự phong tỏa thêm từ 6 tháng cho đến 1 năm nữa.
Trong những người thuộc loại “vunerable” này còn có những người nặng cân quá khổ.
Theo các khảo cứu gia thì loài vi rút COVID-19 đã xâm nhập và hoành hoành trong cơ thể con người dựa vào lớp tế bào mỡ.
Những tế bào mỡ cũng gây bệnh sơ phổi ( pulmonary fibrosis) và với những con vi rút COVID-19, chúng còn làm cho buồng phổi của bệnh nhân khó thâu nạp đủ khí oxy và đưa người ta đến cái chết.
Những người nào được gọi là “mập” (obese)?
Theo định nghĩa một người gọi là mập khi chỉ số cơ thể ( Body mass index, viết tắt là BMI) của một người trên 35 tuổi cao hơn con số 30.
Cách tính chỉ số BMI là người ta lấy trọng lượng cơ thể tính bằng ký lô chia cho bình phương của chiều cao người này tính bằng mét.
Lấy thí dụ một người cao 1 mét 60 và cân nặng 60 ký lô thì BMI của người này là 60/2.56= 23.4 tức là người này bình thường không phải là người mập.
Cân nặng lý tưởng của một người nam cao 1 mét 60 là không quá 62 ký lô và một người nữ cũng cao 1 mét 6 là không quá 57 ký lô. Nếu người này gia tăng cân nặng thêm 13 ký là nguy hiểm vì được liệt kê vào tình trạng mập.

Tin tức khác...