Tiểu bang Florida cho mở cửa lại bãi biển, nhà hàng và tiểu thương.

Miami, Florida: Các nhà hàng, bãi biển, các tiệm bán lẻ được mở cửa lại ở tiểu bang Florida vào ngày 4 tháng 5.
Trong giai đoạn đầu của chương trình mở cửa qua 3 giai đoạn, chính quyền tiểu bang Florida cho mở cửa các cửa tiệm với điều kiện là những tiệm này bao gồm cả những nhà hàng, sẽ không được cho vào tiệm trên 25 phần trăm số khách mà nhà hàng này có khả năng chứa trong cùng một lúc.
Tiểu bang Florida với dân số trên 21 triệu người, và tính đến ngày thứ hai, có gần 37 ngàn người nhiễm COVID-19 và có 1,399 người chết.
Tuy nhiên một số quận trong tiểu bang này, những nơi có đại dịch hoành hoành nhiều nhất, tạm thời chưa được mở cửa. Những quận đó là Miami-Dade, Palm Beach và Broward.
Nhiều tiệm bán lẻ đã không cho quá 10 khách hàng vào cùng một lúc, và những khách hàng khác phải chờ ngoài cửa.
Cũng có chủ nhân nhiều nhà hàng phản đối việc chỉ cho 25 phần trăm số khách hàng được vào ăn cùng một lúc. Chủ nhân của nhiều nhà hàng này nói là họ trả tiền mướn nhà, tiền chi phí cho toàn thể nhà hàng, mà chỉ được nhận có 25 phần trăm khách hàng thì sẽ không đủ sở hụi.
Ông Richard Gonzmart, chủ nhân của nhà hàng Columbia Restaurant ở Tampa nói là ông cần ít nhất 80 phần trăm số lượng khách hàng vào ăn, thì mới có lợi nhuận.

Tin tức khác...