Những người lãnh lương tối thiểu ở tỉnh bang Alberta.

Calgary: Những người nào đi làm lãnh lương tối thiểu ở tỉnh bang Alberta? là những người chào hàng ở trung tâm giải trí dùng tia laser, là người làm nghề lau chùi lò sưởi, là phụ tá làm trong một y viện, với số lương tối thiểu $13.60 một giờ.
Theo đài CBC thì với sự suy thoái của nền kỹ nghệ dầu khí trong những năm trước, hiện có thêm trên 100 ngàn người ở tỉnh bang Alberta đã lãnh lương tối thiểu.
Thời gian trước đây không lâu, vào những năm 2013, khi nền kỹ nghệ dầu khí phát triển mạnh, thì phần lớn những người đi làm ở tỉnh bang Alberta đều có lương cao hơn mức tối thiểu.
Theo sở thống kê Canada thì những người có mức lương tối thiểu là những thiếu niên nam nữ, những sinh viên đại học đi làm thêm mà vẫn còn ở nhà với bố mẹ.
Những người đi làm lãnh lương tối thiểu ỏ tỉnh bang Alberta là những người ở dưới tuổi 40, hai phần ba là phụ nữ và trên một nửa số người lãnh lương tối thiểu là những di dân.

Tin tức khác...