Hoa kỳ kiện Canada ra trước tổ chức mậu dịch thế giới.

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 16 tháng 7, Hoa Kỳ đã gửi đơn lên tổ chức mậu dịch thế giới WTO, để kiện Canada, Mễ Tây Cơ, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung quốc và Liên Hiệp Âu Châu về việc Canada cũng như các quốc gia vừa kể trên đã đánh thuế nhập cảng lên hàng hóa của Hoa Kỳ trái phép.
Cũng theo đơn kiện, thì đại diện của Hoa Kỳ đã cho là việc Hoa Kỳ cho đánh thuế nhập cảng hàng hóa từ các quốc gia này là một chuyện đúng, nhưng việc trả đũa đánh thuế nhập cảng của các quốc gia vừa bị Hoa Kỳ cho đánh thuế, là chuyện.. không đúng!
Theo ông Robert Lighthizer, đại diện thương mại Hoa Kỳ thì việc Hoa Kỳ cho đánh thuế nhập cảng lên nhôm và thép đến từ các quốc gia bên ngoài là phù hợp với ” thỏa ước quốc tế”, nhưng việc các quốc gia này trả đũa bằng cách đánh thuế lên một số hàng hóa nhập cảng từ Mỹ đã không đúng theo các thỏa ước?
Cũng theo ông đại diện thương mại Mỹ, thì việc đánh thuế lên hàng hóa của Hoa Kỳ, sẽ làm thiệt hại tài chánh cho những người đi làm ở Mỹ, những nông gia và các công ty Hoa Kỳ.
Cũng trong hôm thứ hai, Trung quốc cũng đưa đơn kiện Hoa Kỳ về việc xứ này đã đánh thêm thuế nhập cảng lên hàng hóa đến từ Trung quốc, mà trị giá lên đến 200 tỷ Mỹ kim

Tin tức khác...