Những người lái xe cũ ở tỉnh bang Ontario, sẽ không còn bị đi thử khói xe.

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 28 tháng 9, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario đã cho hủy bỏ chương trình thử khói xe , the Drive Clean plan.
Theo luật của chính quyền đảng Tự Do trước đó, thì để tránh những ô nhiễm môi trường, những
người có xe cũ trên 7 năm, phải thử khói xe mỗi hai năm một lần.
Thủ hiến Ford loan báo là bắt đầu từ tháng 4 năm tới, những người có xe hơi hay xe vận tải nhỏ mà cũ hơn 7 năm, sẽ không phải thử khói xe như trước.
Như thế cũng sẽ giúp người lái xe đỡ được một phần chi phí.
Cũng theo thủ hiến Ford thì việc hủy bỏ việc thử khói xe cũng giúp cho chính quyền tỉnh bang tiết kiệm được 40 triệu dollars một năm, vì trong năm ngoái chính quyền tỉnh bang của bà cựu thủ hiến Wynne đã cho những người thử khói xe , thử miễn phí, không phải trả $30 như những năm trước.

Tin tức khác...