Một tỷ phú Canada tự ra tòa biện hộ khi ông ta bị thưa phải bồi thường thiệt hại ở tòa cò con.

Halifax, Nova Scotia: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 28 tháng 9, một trong những người tỷ phú giầu nhất Canada, đã bị một người thợ thưa ra tòa chuyên xử những vụ bồi thường nhỏ, và ông tỷ phú này đã không thuê luật sư, tự ra tòa biện hộ cho mình và đã thua.
Tỷ phú John Risley, đồng chủ nhân của cơ sở bán hải sản Clearwater Fine Foods ở thành phố Halifax đã bị ông Ralph Gordon Spares, một nhà thầu nhận thầu sửa sang lại nhà của ông tỷ phú Risley, trong tháng 6 năm 2017.
Trong khi sửa sang nhà cho ông tỷ phú, thì bất ngờ một mảnh gỗ ở những trang trí ngoài vườn bất ngờ đổ vào chiếc xe Toyota của ông nhà thầu.
Ông Spares cho biết hư hại chiếc xe lên đến $2965.62 và ông không có tiền sửa.
Ra tòa small claims court,ông tỷ phú Risley tự ra biện hộ cho ông ta và cho là không phải là lỗi của ông ta làm hư xe của ông thầu khoán.
Nhưng tòa tuyên án buộc ông tỷ phú phải bồi thường cho ông Spares $2,572.20.
.

Tin tức khác...