Những người giàu ở Mỹ được ưu đãi

New York: Theo chương trình CBS Marketwatch vừa phổ biến, thì khi nhận định về tình hình kinh tế của Hoa Kỳ, nhà tỷ phú Warren Buffett đã cho là  khó khăn thực sự của  nền kinh tế Hoa Kỳ là những người giàu có được hưởng quá nhiều quyền lợi.

Sự ưu đãi này được thể hiện qua việc  gia tăng  của thị trường chứng khoán Mỹ.

Nhà tỷ phú Buffett năm nay 86 tuổi, là người mà theo tạp chí Forbes, giầu có đứng hàng thứ hai ở Mỹ   với số tài sản lên đến 76 tỷ Mỹ kim, đã nhận định là nền kinh tế và thị trường chứng khoán Mỹ xuống thấp nhất vào năm 2009, và từ đó đã phát triển trở lại.

Nhưng sự gia tăng của nền kinh tế và thị trường chứng khoán chỉ làm lợi cho những người siêu giàu, và chẳng có bổng lộc gì cho những nhân công trung bình.

Cũng theo nhà tỷ phú Buffett thì những phần thưởng của sự phát triển lại nền kinh tế, chỉ dành cho những người giàu.

Nhà tỷ phú Buffett cũng bình luận về nền bảo hiểm y tế Mỹ, và đồng ý là chính quyền Hoa Kỳ nên tìm một chương trình bảo hiểm y tế chỉ phải trả cho một  nguồn( single payer system), và ông cũng nghĩ đó là một chương trình bảo hiểm y tế tốt nhất.

Chúng ta cũng biết chương trình bảo hiểm y tế của Canada là chương trình bảo hiểm chỉ cần một nguồn trả và kiểm  soát và đó là chính quyền , trong khi nền bảo hiểm y tế Mỹ hiện nay được kiểm soát bằng hàng loạt những công ty bảo hiểm.

More Stories...