Những người đầu tư và làm việc trong các công ty cần sa, có thể sẽ bị cấm không được vào nước Mỹ.

Detroit: Theo những tin tức hôm thứ sáu ngày 14 tháng 9, các giới chức của cơ quan an ninh biên giới Hoa Kỳ thì không những những người làm việc cho các công ty cần sa, mà còn cả những người bỏ tiền đầu tư vào các công ty cần sa , có thể sẽ bị cấm không được nhập cảnh vào nước Mỹ suốt đời.
Viên chức của cơ quan an ninh biên giới Mỹ thì ngay sau khi mà Canada cho hợp thức hóa việc sử dụng cần sa vào ngày 17 tháng 10 sắp tới, cơ quan an ninh biên giới Mỹ sẽ tiếp tục thi hành lệnh cấm dùng cần sa, cho dù có nhiều tiểu bang Hoa Kỳ đã cho hợp thức hóa việc dùng cần sa.
Theo ông Todd Owen của cơ quan an ninh biên giới Mỹ (CBP) thì những người làm việc cho các công ty cần sa, những người bỏ tiền mua cổ phiếu của các công ty cần sa, sẽ bị cấm không cho vào Mỹ suốt đời.
Ngay cả những người khi bị các nhân viên CBP hỏi và thú nhận có dùng cần sa trong quá khứ, cũng sẽ bị cấm không cho vào Mỹ.
Một trong những người đã thú nhận là dùng cần sa khi còn nhỏ là đương kim thủ tướng Justin Trudeau.

Tin tức khác...