Hai sinh viên Canada đã sáng chế ra bàn tay giả mà chi phí dưới 1 ngàn dollars.

Toronto: Giá cả của những bàn tay giả, mà người dùng có thể điều khiển được hiện nay lên đến trên 100 ngàn dollars.
Tuy nhiên mới đây có hai sinh viên mới có 20 tuổi của hai trường đại học ở tỉnh bang Ontario, đã sáng chế ra một bàn tay giả mà người sử dụng có thể dùng như một bàn tay thường, mà chi phí chỉ có dưới 1 ngàn dollars.
Anh Hamayal Choudhry, sinh viên ngành megatronics engineering của trường đại học Ontario Institute of Technology ở thành phố Oshawa và anh bạn là Samin Khan ở trường đại học Toronto đã sáng chế ra một cánh tay giả thông minh: smartArm, 3D printed.
Ông Jason Lucci, đã bị mất một cánh tay vì tai nạn lao động năm 2017 và đã dùng một cánh tay giả với chi phí $140,000, đã dùng thử cánh tay giả thông minh của hai sinh viên, và cho biết là cánh tay giả thông minh rất nhẹ, không nặng nề như cánh tay giả đắt tiền mà ông đang xài.
Với việc sáng chế ra cánh tay giả thông minh, mới đây hai sinh viên này đã đoạt giải nhất cuộc thi Microsoft Imagine Cup với số tiền thưởng 85 ngàn dollars.
Hai sinh viên Khan và Choudhry cũng đang làm việc với các bác sĩ, để hoàn chỉnh kỹ thuật và sẽ xin bằng sáng chế trong những ngày sắp tới.

Tin tức khác...