Những người “đại sứ ca sĩ ” của vùng thủ phủ Toronto.

Toronto: Những du khách đến thành phố Toronto trong mùa hè, thường thấy một nhóm những ca sĩ hát rong chào đón du khách tại khu đường gần bờ hồ Ontario, Toronto Waterfront và trên đường Front.
Đây là những ” đại sứ ca sĩ ” làm việc cho cơ quan du lịch thành phố.
Ngoài việc ca hát giúp vui cho du khách qua lại, những “singing ambassadors” này còn có nhiệm vụ giúp đỡ những người du khách trong việc chỉ đường cũng như nói về các thắng cảnh của thành phố.
Theo cô Hannah Nes, một đại sứ ca sĩ , thì cô ta thấy rất nhiều những du khách đã bị suy thoái tâm thần vì không biết đường đi đến chỗ mà họ muốn, và khi họ thấy chúng tôi thì họ rất vui mừng là vừa được nghe hát và vừa được chỉ đường.
Có tất cả 8 đại sứ ca sĩ hát trong mùa hè ở khu bờ hồ Ontario. Những ca sĩ này hát đủ loại nhạc và làm việc 5 ngày một tuần từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, cho đến hết ngày 3 tháng 9.

Tin tức khác...