Những bác sĩ thường trú Saudi Arabia được ở lại hoàn tất việc học ở Canada.

Ottawa: Theo những nguồn tin thân cận phổ biến hôm thứ hai ngày 27 tháng 8, các bác sĩ thường trú của Saudi Arabia, được chính quyền xứ này tài trợ cho qua thực tập ở các bệnh viện ở Canada, có quyền ở lại hoàn tất học trình.
Được biết có khoảng 1 ngàn bác sĩ Saudi đang thực tập tại các bệnh viện trên toàn Canada, với tiền tài trợ từ chính quyền xứ này.
Mới đây vì lời chỉ trích về nhân quyền của bà tổng trưởng ngoại giao Canada, được đăng trên mạng internet, chính quyền Saudi nổi giận cho cắt đứt hết những liên lạc ngoại giao và kinh tế với Canada.
Chính quyền Saudi cho triệu hồi đại sứ, trục xuất đại sứ Canada cũng như ra lệnh cho các sinh viên Saudi đang du học phải trở về nước.
Đồng thời chính quyền Saudi cũng buộc các bác sĩ Saudi đang thực tập ở các bệnh viện ở Canada, phải về nước trước ngày 22 tháng 9.
Việc chính quyền Saudi cho phép những bác sĩ thường trú tiếp tục học hỏi ở Canada cũng làm bớt gánh nặng cho nhiều bệnh viện ở Canada, vì một số những công việc giải phẩu dự trù, là do các bác sĩ thường trú Saudi đảm trách.

Tin tức khác...